Holistisch pulsen.

Holistisch pulsen is een zachte behandelwijze, die gericht is op het rustig en natuurlijk in beweging brengen van het lichaam. De bewegingen zijn ritmisch en zorgen voor rust en ontspanning. 

Door het pulsen van het lichaam zullen de lichaamsvloeistoffen en energiestromen in het lichaam in beweging komen. Hierdoor zullen de gespannen spieren en blokkades op een natuurlijke manier gedeblokkeerd worden, zodat het lichaam op subtiele wijze los en ontspannen wordt.