Privacy verklaring Sweet Wellness

Om optimaal aan de eisen van de Privacy Wetgeving te voldoen, hanteert Sweet Wellness regels die de privacy van u en uw baby waarborgen.

Dit betekent onder anderen dat er zorgvuldig met alle persoonlijke gegevens omgegaan wordt en ik me tevens aan de wettelijke geheimhoudingsplicht ofwel mijn beroepsgeheim zal houden.

Sweet Wellness streeft er naar om geen (onnodige) gegevens te bewaren.

 

De persoonlijke gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal te kunnen verlenen, bestaan met name uit persoonsgegevens voor facturering, afspraken via mailcontacten en eventuele intakeformulieren. 

 

De gegevensverwerking en het bewaren van desbetreffende gegevens, worden volgens de gestelde normen bewaard.

Gegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. Hierbij wordt met name rekening  gehouden met de wettelijke bewaartermijn van onder anderen de Belastingdienst.

 

Sweet Wellness neemt de bescherming van alle persoonsgegevens serieus en zorgt er dan ook voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Tevens zullen gegevens niet zonder expliciete toestemming openbaar gemaakt worden of gedeeld worden.

Gegevens zullen uitsluitend (met toestemming) aan derden (andere professionele beroepsbeoefenaren) verstrekt worden indien dit noodzakelijk is.